Schilderen is meer dan enkel vindingsdrift en kunde, het is ook lichtinval én duizend keren kiezen én omberen vertwijfeling én glimlach bij de dwaze dans van o zoveel penselen. Presto volante én molto, molto adagio.

(Georges Daemen, Overpeinzingen van een schilder, 2016)

KORTSTONDIG OPONTHOUD.
Ieder moment is een keuzemoment waarin we onbewust, bewust, intuïtief beslissen rechts of links te gaan, of niet te gaan. Een oponthoud, slechts één nanoseconde soms, dat onbetekenend én allesbepalend kan zijn. Een cesuur in het perpetuum mobile van de tijd.

Deze gedachte vormde de basis van wat uiteindelijk het achtluik Kortstondig Oponthoud is geworden.

De muziek die me daarbij begeleid heeft is Canto Ostinato van Simeon Ten Holt,  een minimalistische compositie voor vier pianisten of meer waarbij de musici voortdurend moeten kiezen tussen de vele herhalingen die het muziekstuk kenmerken. Iedere pianist beslist zelfstandig wanneer hij speelt en hoe. De componist wilde zo ‘een proces op gang brengen waaruit zich niet voor te schrijven mogelijkheden zouden kunnen aandienen’